Gelukkig oud zijn aan welke factoren ligt dit?

Het is belangrijk dat je gelukkig oud word. In dit geval noemen we mensen ‘oud’ als het 60 plussers zijn. Natuurlijk hoef jij je dan nog helemaal niet oud te voelen! Het geluk van ouderen heeft een score bepaald door de Koning Boudewijnstichting. De score van geluk bij ouderen is 7,3/10. Wat nog best aardig is. Toch is dit niet de waarde waar we naar opzoek zijn, want we gunnen iedereen natuurlijk geluk in het leven. Gelukkig oud worden is voor iedereen bedoelt.

Gelukkig oud worden hangt redelijk af van het sociale netwerk dat de ouderen bezitten en hun blik op woon-zorgcentra is ook erg negatief. Leeftijd, geschatte kans op hulpbehoevendheid en partnerrelatie hebben een kleine invloed op het geluk. Zo is het zo dat driekwart van de ouderen tevreden is over wat hij of zij heeft bereikt in het leven. Dit is een onderzoek gedaan onder 2.500 ouderen. Het kan natuurlijk zijn dat de score iets verschilt van de werkelijkheid. Al zal dit zijn naar boven of naar onder. De vraag eigenlijk nu.  Gelukkig oud worden, waar ligt het aan voor ouderen? Hieronder geef ik jou antwoord hierop.

1. Het risico op het oplopen van problemen met de gezondheid

 • Het is zo dat 65% van de ouderen een laag risico heeft op ernstig wordende gezondheidsproblemen. Bij 21% is dit gemiddeld risico en bij 14% is dit hoog.
 • Het is wel duidelijk dat mensen die een gemiddeld of hoog risico hebben op toenemende gezondheidsproblemen minder gelukkig zijn, wetende dat zij dus hogere kans hebben om echt goed ziek te worden. Dit verklaard dan ook wel waarom ze minder gelukkig zijn dan mensen met een laag risico.
 • De gedachte voor ouderen om zorgbehoevend brengt een grote angst op bij de meeste ouderen. Dan praten we over 63%. De helft van de ouderen vindt zelfs dat het echt enorm angstig om te denken aan zorgbehoevend te zijn. Dit zijn dan vooral de ouderen die een hoog gezondheidsrisico.
 • De angst voor hulpbehoevendheid is duidelijk hoger bij nieuwe Belgen en vooral bij niet-Belgen
 • Hoewel best wel wat ouderen zich bezig houden met het voorbereiden op wat hun te wachten staat als ze ouder worden, is toch maar slechts 19 % echt bezig met het voorbereiden van de toekomst.

2. Bieden familie en vrienden steun en hulp dit is van belang voor gelukkig oud worden

 • Het is zo dat vier op de tien van de ouderen enorm negatief zijn over woon-zorgcentra. Positiever (of minder negatief) zijn de ouderen boven de 80 jaar, mensen die iemand kennen die in een woon-zorgcentra zit en wie dagelijks er komt. 71% van de ouderen wenst eigenlijk nooit naar een woon-zorgcentra te hoeven.
 • 1 op de 3 van de ouderen heeft geld opzij gezet om een verblijf te regelen in een woon-zorgcentrum
 • De niet-Belgen hebben een grotere angst voor het nodig hebben van hulp (89%). Tegelijk heeft deze groep wel veel vertrouwen in het feit dat zij tijdens gezondheidsproblemen goed verzorgd en geholpen zullen worden door familie en vrienden ( Dit is 83% tegenover 47% bij de Belgen) en dat ze thuis kunnen blijven wonen. Volgens een grote meerderheid van de niet-Belgen (Nederlanders dus) zegt 90% dat de kinderen een morele zorgplicht hebben en dat zorg een veel mindere taak is voor professionals.
gelukkig oud worden

3. Hoe mensen reageren tegenover ouder worden

 • 41% kijkt negatief tot zeer negatief op tegen het ouder worden. Dit was eerder in 2017 ook al getest, maar dit was toen een stuk minder. Dit was toen 32%. Wat betekent dat men dus meer verdriet ziet bij ouder worden.
 • Vier op de tien van ouderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek wilt graag een lang leven. Waar ze hebben op een leeftijd over de 90. Het is helaas zo dat maar 2 op de 10 verwachten daadwerkelijk ook die leeftijd te gaan halen.
 • 38% van de ouderen heeft het gevoel dat ze goed voorbereid zijn op een lang leven, maar 26% is bang dat ze niet genoeg financiële middelen hebben om dat te gaan halen. Met halen bedoelen we dan de leeftijd die zij graag willen bereiken.
 • 26% van de ouderen past de woonsituatie aan als ze ouder aan worden zijn. Denk dan aan verhuizen of verbouwing van de woning om het ouder vriendelijker te maken.

4. Eenzaamheid en emotionele isolement kan gelukkig oud worden belemmeren

 • Wie zich eenzaam en geïsoleerd voelt, is minder gelukkig en heeft een negatiever beeld over zijn of haar toekomst. Wie worstelt met de gevoelens van alleen zijn, heeft het in de meeste gevallen ook lastiger financieel.
 • Opvallend is dat bijna de helft kan maar op een of twee mensen rekenen als ze last hebben van gezondheidsproblemen, en 10% kan zelfs op niemand rekenen. Helpers zijn dan meestal de kinderen of de partner.
 • 71% van de ouderen maakt geen deel uit- of heeft geen weet- van een buurtnetwerk, of woont niet in een buurt waar bewoners elkaar spontaan steunen of gewoon een simpel gesprek mee voeren. Ook houd dit in dat als je niet in zo een buurt woont je meestal weinig tot geen contact hebt met de buren in welke verhouding dan ook.
 • Een derde van de ondervraagde ouderen is actief bij een vereniging of een project of neemt deel aan een buurtactiviteit. Bij hoge opgeleiden ouderen is dat bijna de helft.

Gezondheid van ouderen

Voor ouderen is het belangrijk om gezond te blijven in het leven. Daar moet je dan ook wel een aantal dingen voor gaan doen om te zorgen  dat je gezond bent en dat ook blijft. Het begint vooral vanaf het moment dat je volwassen wordt. Wil je echt je hele leven gezond blijven, moet je eigenlijk ook zo vroeg mogelijk beginnen. Dit zegt niet dat je niet gezond kan worden op een oudere leeftijd. Alleen het kost gewoon wat meer moeite om gezond te worden op oude leeftijd. Gezond oud worden is belangrijk voor iedereen. Zo kun je het gelukkigst oud leven. Onthoud dat roken en alcohol op oudere leeftijd een zware afrader zijn voor jouw leeftijd. Alcohol op jonge leeftijd is nog van reden vatbaar en niet extreem schadelijk in kleine mate, maar roken is vanaf jong volwassenen al erg gevaarlijk voor jouw fysieke gezondheid en mentale gezondheid.